Author: stoppaace.se

E-sport har vuxit enormt de senaste åren och är ett idag ett vedertaget samlingsnamn för samtliga virtuella tävlingar. Det innebär att tävlingarna kan vara datorspel, TV-spel, augmented reality (AR), virtual reality (VR) samt mobilspel. Själva begreppet e-sport myntades av arrangörerna